Dagindeling

We vangen kinderen op in een groepje en vinden het gezellig om dingen gezamenlijk te doen. Liedjes zingen, knutselen, buiten spelen, aan tafel om te eten: we doen deze activiteiten samen met de kinderen. Uiteraard hebben we hierbij oog voor de individuele behoeften van elk kind. De volgorde van dingen is belangrijker dan het precieze tijdstip. We kijken naar de kinderen: zitten ze bijvoorbeeld net helemaal in hun spel, dan kan er ook wat later gegeten worden.

De vaste volgorde die we hanteren is:

 • kinderen worden gebracht
 • boekje of verhaaltje, muziek en zingen
 • fruit met water
 • verschonen of naar de w.c.
 • buitenspelen/activiteit/vrij spel
 • brood met (karne)melk
 • verschonen of naar de w.c.
 • slapen
 • verschonen of naar de w.c.
 • thee met een cracker, rijstewafel o.i.d.
 • buitenspelen/activiteit/vrij spel
 • laatste luiercheck
 • diksap met rauwkost
 • ... en we doen iets rustigs aan tafel tot ...
 • de kinderen worden gehaald

We wijken van deze dagindeling af als dit in het belang van het kind is. Zo volgen wij bij baby's hun eigen ritme. En ook bij de kinderen die net komen wennen, hebben we extra aandacht voor de aansluiting op het ritme, dat ze thuis gewend zijn.
En kinderen die geen behoefte meer hebben aan een middagslaapje, krijgen een rustige activiteit op hun eigen niveau aangeboden.