Pedagogische visie

When a flower does not bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower (A. den Heijer).

Wij willen kinderen in de gelegenheid stellen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Dit doen we door de ontwikkeling en de belevingswereld van het kind te volgen. Wij sluiten hierop aan met verrijkende ervaringen en activiteiten.

De volgende uitgangspunten zijn hierbij van belang:

Acceptatie

Wij accepteren het kind zoals het is. Wij accepteren de achtergrond van het kind, de familie, m.n. de ouders/verzorgers. Wij accepteren de cultuur waaruit het kind komt. Verschillen mogen er zijn.

We accepteren de gevoelens van het kind en de grenzen die het aangeeft. Dit uit zich in een open en respectvolle houding. Het betekent niet dat we elk gedrag accepteren; kinderen moeten leren welk gedrag acceptabel is en welk gedrag niet. Dat doen we op een wijze waarop het kind zich geaccepteerd kan blijven voelen, zonder te straffen.

Aandacht

We hebben aandacht bij alles wat we doen met de kinderen. Door ergens samen aandacht aan te geven (joint attention) verdiept de concentratie van een kind zich, het voelt dat er belang wordt gehecht aan zijn activiteit. Het jonge kind speelt in het hier en nu, en is niet bezig met doelen in de toekomst.

Als wij aandacht geven aan waar het kind mee bezig is, benoemen we dat. Zo leert het kind woorden geven aan wat het voelt, proeft, doet, et cetera.
Aandacht hebben we uiteraard met name voor het kind zelf, zodat we goed aansluiten bij de ontwikkeling en de belevingswereld van het kind. Hiervoor moeten we een kind goed observeren.

Verbondenheid

We bieden nadrukkelijk opvang aan in een groep(je). We eten samen, spelen samen, praten samen, doen samen allerlei activiteiten. Hierbij houden we wel de individuele behoeften van de kinderen in de gaten. Wij dragen uit dat we bij elkaar horen. We werken met name aan de band die de pedagogisch medewerker met de kinderen opbouwt en de band van de kinderen onderling.

Maar Tamboerijn wil ook een plaats zijn waar ouders zich welkom voelen en waar ze met vertrouwen hun kind achterlaten. En wij horen ook bij de wereld om ons heen, wat zich o.a. vertaalt in de “groene” keuzes die we maken.

Met deze drie uitgangspunten werken wij aan de emotionele veiligheid, de persoonlijke en sociale competenties van de kinderen en de overdracht van normen en waarden.

Wij streven ernaar om een veilige en vertrouwde omgeving te zijn voor kinderen. Een plek waar ze zich thuis voelen. Wij zijn van mening dat dit het beste gaat als kinderen minimaal twee dagen per week komen. Want dan leren ze de omgeving, de groepsleiding en elkaar goed kennen.

Wilt u meer weten: download dan de volledige versie van ons Pedagogisch Beleid en/of Veiligheid en Gezondheid Beleid