Kind ziek?

Zolang dit van toepassing is, houden we ons aan de speciale richtlijnen die de rijksoverheid ons geeft m.b.t. COVID-19. Hiervoor is een specifiek protocol opgesteld.

Het gewone beleid is dat een ziek kind op Tamboerijn welkom is, afhankelijk van 3 factoren:

  1. Kunnen wij de zorg bieden die het kind op dat moment nodig heeft.
  2. Hebben de andere kinderen niet te lijden onder de aanwezigheid van het zieke kind
  3. Is er volgens de GG&GD-richtlijnen "gezondheidsrisico's in de kinderopvang" reden om het kind te weren van de opvang.
Het gaat hier dus om een flexibel beleid, hoe voelt het kind zich. Een kind kan verhoging hebben, maar toch lekker (buiten) spelen. Dan mag het kind gewoon naar Tamboerijn komen. Ook kinderen met bijvoorbeeld waterpokken, die zich niet erg ziek voelen, kunnen gewoon komen. Wil een kind niet spelen, en heeft het erg veel zorg nodig, dan kan het voorkomen dat een kind moet worden opgehaald. Als een kind gedurende de dag op Tamboerijn ziek wordt, dan bellen we even om te overleggen.