Kwaliteit

GG&GD Inspecties

De ondernemer is verantwoordelijk voor de veiligheid en de hygiëne bij kinderopvang Tamboerijn. Wij volgen hierin alle wettelijke voorschriften. Jaarlijks maken we een risico analyse mbt veiligheid en hygiëne.
De wet stelt ook eisen aan de pedagogische kwaliteit.
Op al deze aspecten worden we jaarlijks gecontroleerd door de GG&GD. Hieronder kunt u de GG&GD Inspectie rapporten inzien.

GG&GD Inspectierapporten: